Area Developer franchise

Franchise Area developers komen overeen om meerdere locaties van de franchiseformule te starten, zodat zij soms ook multi-unit developers worden genoemd.

Deze Area developers ondertekenen de gewone franchisenemers overeenkomst die alle franchisenemers ondertekenen, maar zij moeten ook een multi-unit ontwikkelingsovereenkomst aangaan. Dit betekent dat zij zich verplichten om een bepaald aantal franchiselocaties te ontwikkelen gedurende een bepaalde periode in een bepaalde regio. 

Vinden van locaties & franchisenemers

Een area developer voor een franchiseformule is doorgaans verantwoordelijk voor de werving, ontwikkeling en ondersteuning van franchisenemers binnen een bepaalde geografische regio.

Hij kan verantwoordelijk zijn voor het vinden en doorlichten van potentiële franchisenemers, het geven van training en ondersteuning aan bestaande franchisenemers en ervoor zorgen dat de franchisenemers zich houden aan de richtlijnen en normen van de franchisegever.

 

 

Werving & recruitment franchisenemer

De werving van een Area Developer voor een franchiseformule houdt meestal in dat potentiële franchisenemers worden gevonden en geïdentificeerd die goed bij het franchisemerk passen en die over de financiële middelen en vaardigheden beschikken die nodig zijn om een succesvolle franchise te exploiteren.

Dit kan betekenen dat potentiële kandidaten worden bereikt via verschillende marketingkanalen, zoals reclame, netwerkevenementen of brancheverenigingen. Of via slimme proactieve oplossingen.

Screening en Kwalificatie 

Zodra potentiële kandidaten zijn geïdentificeerd, zal de Area Developer doorgaans een eerste screening uitvoeren om ervoor te zorgen dat de kandidaten voldoen aan de kwalificaties van de franchisegever en de financiële mogelijkheden hebben om in een franchise te investeren.

Na deze eerste screening zal de Area Developer de potentiële franchisenemers helpen het franchiseconcept, de vereisten en de betrokken investering te begrijpen.

De Toplocaties 

Een belangrijke verantwoordelijkheid van een Area Developer is het veiligstellen van toplocaties voor nieuwe franchises. Een toplocatie is een locatie die waarschijnlijk goed zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk is voor potentiële klanten, en die zich in een gebied met veel voetgangers- of autoverkeer bevindt.

Data & Marktonderzoek

De Area developer kan marktonderzoek verrichten om gebieden te identificeren die goed geschikt zijn voor de doelklanten van de franchise en die een groot potentieel hebben om inkomsten te genereren. Zij kunnen bij de evaluatie van potentiële locaties ook rekening houden met factoren zoals bevolkingsdichtheid, mediaan inkomen en concurrentie in het gebied. 

Huur overeenkomsten

Zodra potentiële locaties zijn geïdentificeerd, kan de Area Developer samenwerken met de franchisegever om huur- of koopovereenkomsten voor de locaties te sluiten. Dit kan gepaard gaan met onderhandelingen met verhuurders of eigenaren van onroerend goed, en ervoor zorgen dat de locatie voldoet aan alle noodzakelijke bestemmingsplannen en bouweisen.

Bouwplannen

In sommige gevallen kan de Area Developer ook ondersteuning bieden aan de franchisenemer in termen van ontwerp en bouw van de nieuwe locatie, evenals hulp bij het verkrijgen van de nodige vergunningen, licenties en certificeringen.

In het algemeen speelt de Area Developer een cruciale rol om ervoor te zorgen dat nieuwe franchises worden gevestigd op toplocaties die hen zullen helpen succesvol te zijn en inkomsten te genereren.

Wil je meer informatie ontvangen over franchise, stuur ons dan een bericht, of stel hier je vraag.