4 Essentiele Elementen

Goed getimed bij elkaar gebracht: 

1) Het franchisemerk,

2) de juiste franchisenemer,

3) een geschikte locatie

4) financiering

Op een goede getimede manier verbinden van deze vier elementen is cruciaal voor succesvolle franchise groei.

Uit ons werk blijkt dat franchiseformules hun formule terecht als belangrijkste beschouwen. En vraag ons om een ondernemer te vinden die met hen wil samenwerken. Als we dat doen, zijn twee van de vier elementen voltooid. De andere twee financierings- en vestigingsaspecten worden overgelaten aan de ondernemer die met de franchiseformule aan de slag gaat. Hoe terecht dit ook is, het vertraagt de groei van de franchiseformule.

Wij denken dat een andere aanpak meer succes zal opleveren als we alle vier de essentiële elementen belangrijker maken, lees hier hoe wij ze graag inzetten om succesvoller te te groeien:

Grondig franchisenemer selectieproces:

Ontwikkel een uitgebreid selectieproces voor franchisenemers dat de financiële mogelijkheden en afstemming met de waarden, visie en cultuur van het merk evalueert. Dit omvat diepte-interviews, persoonlijkheidsbeoordelingen en antecedentenonderzoeken. Begrijp de motivatie en toewijding van de franchisenemer om een sterk partnerschap te verzekeren.

Een goed Franchise profiel:

Definieer een duidelijk profiel van de ideale franchisenemer die aansluit bij de eisen van het merk. Overweeg factoren als branche-ervaring, managementvaardigheden, leiderschapskwaliteiten en bereidheid om zich aan het franchisesysteem te houden.

Communicatie en transparantie:

Onderhoud open en transparante communicatie met potentiële franchisenemers. Leg duidelijk de financiële vereisten, verwachtingen en mogelijke uitdagingen van franchise ondernemerschap. Dit voorkomt misverstanden later in het proces.

Gestroomlijnd goedkeuringsproces:

Creëer een efficiënt intern goedkeuringsproces waarbij de belangrijkste belanghebbenden van verschillende afdelingen betrokken zijn. Dit vermindert knelpunten en zorgt voor een tijdig besluitvormingsproces.

 

Nauwkeurige locatieanalyse:

Gebruik data gestuurde tools om potentiële franchiselocaties te identificeren. Analyseer demografie, voetverkeer, concurrentie en lokale markttrends om gebieden met een hoog groeipotentieel te lokaliseren. Dit minimaliseert het risico van het selecteren van een slechte locatie.

Samenwerking met locatie-experts:

Werk samen met vastgoedexperts die gespecialiseerd zijn in franchiselocaties. Ze kunnen helpen bij het scouten, onderhandelen over huurovereenkomsten en het veiligstellen van toplocaties. Hun expertise kan het proces aanzienlijk versnellen en de kans op het vinden van geschikte locaties vergroten.

Toegang tot financieringsbronnen:

Relaties aangaan met financiële instellingen, durfkapitalisten en private equity investeerders die gespecialiseerd zijn in franchise financiering. Creëer financieringspakketten en middelen om potentiële franchisenemers te helpen het benodigde kapitaal veilig te stellen.

Franchisenemer training en ondersteuning:

Ontwikkel een uitgebreid trainingsprogramma dat franchisenemers uitrust met de nodige vaardigheden om het bedrijf succesvol te runnen. Dit omvat initiële training en voortdurende ondersteuning, waardoor hun zelfvertrouwen wordt vergroot en hun kansen op succes worden vergroot.

Voorwaardelijke overeenkomsten:

Implementeer voorwaardelijke overeenkomsten die de belangrijkste voorwaarden van de franchiseovereenkomst schetsen, inclusief financiering, locatie en merk verwachtingen. Zo kun je vooruit en zorg je ervoor dat alle aspecten op elkaar zijn afgestemd.

Voorbereid op het Nederlandse franchiserecht:

In Nederland is er specifieke wetgeving als het om franchise gaat, deze wetgeving is niet alleen regelgeving over wat je wel en niet kunt doen. Het gaat ook over gedragsregels en wat er van een franchisemerk wordt verwacht op het gebied van communicatie en rapportage. Wat er bijvoorbeeld door het franchisemerk met de marketing fee-inkomsten is gedaan, kan jaarlijks worden toegelicht.

Ook hebben we in het begin een duidelijke procedure. Het franchisemerk heeft een P.I.D. of een precontractueel informatiedocument opgesteld. Na verstrekking van dit document geldt een standstill-termijn van 4 weken. Dan kunnen we de volgende stappen zetten.

Flexibiliteit en geduld:

Hoewel timing cruciaal is, moet u begrijpen dat het haasten van het proces kan leiden tot slechte beslissingen. Wees geduldig en flexibel, zodat elke factor voldoende tijd krijgt om op zijn plaats te vallen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Continue evaluatie en verbetering:

Ik zou graag willen dat je regelmatig de effectiviteit van de aanpak evalueert. Verzamel feedback van franchisenemers, analyseer succespercentages en pas jouw strategieën aan om het proces verder te optimaliseren.

Door deze stappen te implementeren, kun je de kans vergroten dat het franchisemerk, de franchisenemer, de financiering en de locatie op een goed getimede manier worden samengebracht, wat leidt tot succesvollere franchisegroei.

 

 

If you would like to receive more franchising information, send us a message or ask your question here.