Franchisenemer worden?

Waarom niet….

Franchise Match werkt veel en vaak met (potentiële) franchisenemers. Zowel in Nederland als in het buitenland. Wat veel kandidaten gemeen hebben is hun enthousiasme. Soms zelf zo dat we ze de opdracht meegeven om een lijstje te maken waarom ze met een bepaalde franchise niet zouden moeten starten?

Doel is om mensen nadrukkelijk de keerzijde te laten zien en te ontdekken of het enthousiasme door de goede dingen wordt ingegeven. In de praktijk leidt het tot interessante discussies, soms tot heroverweging, maar meestal tot meer en duidelijker inzicht.

Van mijn collega heb ik geleerd dat tegenwerpingen en het nadenken over waarom niet, vaak tot betere inzichten leiden. Uiteindelijk wordt vervolgens de keuze verstandiger, zijn kandidaten zekerder van hun zaak en, wat nog belangrijks is zijn voelen zich echt gesteund.

Hieronder een beperkte selectie…

Opstartkosten; Een franchise fee is terecht. Het zegt iets over de waarde van een franchise en er hoeft geen direct een relatie te zijn tot de ‘out of pocket’ kosten. Gezien de goodwill, kennis en merkwaarde is dat goed uit te leggen. Lastig wordt het als de kosten die moeten worden gemaakt niet worden genoemd of te laag zijn geschat. Hoelang duurt het voordat je geld gaat verdienen (werk kapitaal)? Moet voorraad of inrichting van franchisegever worden betrokken en zijn die prijzen marktconform? Is de huurprijs reëel en is er in een huurgarantie voorzien etc.

Kannibalisatie; Stel je hebt een vestiging gekocht van een succesvolle keten en de franchisegever besluit verderop in de stad nog een vestiging van de formule te openen. Loopt dan de helft van je klanten daarnaartoe? Hoeveel bescherming is er? Krijg je in dat geval ondersteuning?

Gebrek aan ondersteuning; Heeft de franchisegever voldoende staf om franchisenemers te trainen, coachen en begeleiden, wordt er aan productvernieuwing gedaan, worden marktontwikkelingen en veranderende regelgeving bijgehouden, is het handboek up-to date etc. Wat als het allemaal niet goed loop kan je dan rekenen op de (lokale) ondersteuning.

Dubieuze winstgevendheid; Kandidaten worden voorzien van gegevens over de potentiële verdiensten. Soms blijft dit beperkt tot gemiddelden en kengetallen. Soms zijn deze cijfers niet helemaal doorzichtig en is de praktijk veel weerspanniger dan de planning. Wordt er door alle partijen verdiend in de franchise? Zelfs als leveranciers niet verdienen door geweldige onderhandelingen kan dat een risico inhouden.

Beperkte vrijheid; Met de aankoop van een franchise, koop je niet alleen het recht op het gebruik van de naam. Je koopt ook een businessplan. Daarmee worden zaken als prijs, uitstraling en promoties e.d. geregeld. Terecht! Je koopt ten slotte een complete business. Zaak is echter dat het de lokale ontwikkeling van jouw bedrijf niet in de weg gaat staan. Stel je hebt een delicatessenwinkel. Verderop in straat is dé perfecte kaaswinkel gevestigd. Heb je dan de ruimte om je assortiment kaas aan te passen?

Service Fee; Je betaalt maandelijks een fee. Dit gaat af van je winst. De vraag die je je moet stellen is simpel. Levert mijn franchise mij zoveel meer omzet op dat mijn extra winst groter is dan wanneer ik in mijn eentje een bedrijf begin. Als het antwoord ‘neen’ is, waarom zou je dan überhaupt in deze franchise stappen.

Inkoop; In het geval van een achterdeur franchise neem je artikelen af van de organisatie. Daarmee kunnen kwaliteit, formule, prijs e.d. worden bewaakt. Veel franchisegevers hier zelf ook aan. Op zich maar maakt dat jouw inkoop niet te duur?

Concurrentiebeding; Je begint een franchise. Na een paar jaar besluit je dat je eraan toe bent om in een meer winstgevender franchise te stappen. Helaas heb je een concurrentiebeding getekend en kun je je vak voorlopig niet uitoefenen zoals jij dat zou willen. Daarmee is, door het kopen van een franchise, je ruimte om te ondernemen beperkt.

Beëindigingsafspraken; Fouten kan leiden tot het opzeggen van de overeenkomst. Je raakt dan je bedrijf kwijt. Dat is nog wat anders als ontslagen worden. Ook wil de franchisegever soms “mee-eten” als je jouw bedrijf wil verkopen en wil hij een deel hebben van de verkoopprijs of er worden (te) hoge eisen gesteld aan kandidaten en voorwaarden voor de overname.

Voorzie wat de toekomst kan brengen!

Dat is het resultaat van een goede voorbereiding, die we elke franchisenemer, area developer of Master franchisenemer toe wensen.

Dat zal ook duidelijke worden in het begeleidingsproces wat wij als Franchise Match inzetten voor elke franchisenemer.

Uiteindelijk blijft het na alle goede voorbereidingen aan de ondernemer – franchisenemer om zijn franchise goed in te zetten om de resultaten te halen die nodig zijn en mogelijk zijn.