ShareFunding

Samen met klanten, fans & ambassadeurs financieel groeien

Ondernemers naar groei vermogen met de waarde van hun onderneming

Weloverwogen investeren en of participeren.

Eyevestor & Sharefunding

Eyevestor is de partner van Franchise-Match en TachYons om Sharefunding in te kunnen zetten.

Sharefunding een deel van de waarde van je franchiseformule inzetten om aandeelhouders deel te laten in jouw onderneming.

Dit kan zijn dat werknemers mede-ondernemer worden, of dat je klanten de mogelijkheid gaat bieden om aandeelhouder te worden. De kans dat het daarna je grootste ambassadeurs worden is best groot .

Bedenk wat er kan gebeuren als een franchisenemer ook mede-ondernemer wordt van de franchiseformule. Je gaat dan vaneen financiele monoloog naar een dialoog.

Dit kan wel eens een interessante optie zijn, hij betaald dan niet alleen fee, hij ontvangt ook dividend! Er ontstaat een sterker financieel evenwicht tussen de franchiseformule en de franchisenemer.

Deze vorm van het financieren van de franchiseformule en de individuele franchise locatie biedt interessante opties voor de groei van de formule.

Voordelen

Delen is vermenigvuldigen

Wat gebeurt er als je de waarde van de franchiseformule kunt delen met medewerkers, klanten, fans of leveranciers.

Krijg je betrokken aandeelhouders, men zal zich verbonden voelen met je formule en snel ook als ambassadeur gaan optreden.

Durf te delen, door te delen wordt de reikwijdte van de formule sneller vergroot.

Meer eigen vermogen

Het aangaan van een (nieuwe) lening is de oplossing die nog steeds het meest wordt ingezet als er groei of na Covid herstelvermogen vermogen nodig. We voegen dan nog meer vreemd vermogen toe in de onderneming.

Met de rente en aflossingsplicht die erbij hoort.

Sharefunding maakt het mogelijk om de groei te financieren met eigen vermogen. Wanneer je een deel van de waarde van je onderneming in gaat zetten als aandelen activeer je groei van je eigen vermogen.

Wat is je onderneming nu waard?? En wat kun je aan eigen vermogen realiseren als je bijvoorbeeld 20% van deze waarde omzet in aandelen?

Het Eyevestor platform is een totaaloplossing met geavanceerde tools om van Eigen Vermogen te realiseren en om aandeelhouders en stakeholders interactief te betrekken en aandelen tot waarde te laten komen.

Franchisenemer wordt aandeelhouder van Franchisegever!

Elke relatie waar spraken is van een goede dialoog zal beter zijn dan met een monoloog.

We hebben met regelmaat kunnen zien dat er problemen kunnen ontstaan bij franchiseformules, vaak gaan deze problemen over de financiële kant van de samenwerking.

Met de nieuwe franchisewet hebben de branche en de overheid een raamwerk gebouwd om dit beter te doen.

Financiële dialoog franchisenemer <> Franchisegever

Wanneer de financiële verhouding tussen een franchisenemer en de franchisegever een dialoog wordt, dus naast het betalen van de omzet & marketing Fee ook bij een goed resultaat een vorm van dividend terugontvangen veranderen de gesprekken.

Het platform van Eyevestor biedt hier een perfecte oplossing voor.

De franchisenemer zal door zijn aandeel in de groei van franchiseorganisatie anders benaderen. De groei betekend nu voor hem niet alleen meer fee gaat betalen het betekent ook dat hij meer dividend kan verwachten.

Commitment

We zien steeds weer dat het commitment tussen de franchisenemer en de formule elk jaar wat minder wordt, al is het maar omdat de franchisenemer beter met de formule om kan gaan. En dat hij van een stratend naar een ervaren ondernemer is gegroeid.

Zeker voor het langdurige commitment kan een financiële dialoog een hele effectieve oplossing zijn.

Voordelen

Communicatie dialoog

Een belangrijke rode draad in de nieuwe franchisewet is dat er beter samen gewerkt en samen besloten moet worden. Communicatie is daar het belangrijkste onderdeel.
Wanneer je als franchisegever & franchisenemer naast de afspraken voor de formule ook financiële zaken kunt bespreken tijdens aandeelhoudersvergaderingen is er een extra dialoog ontstaan.
Het belang van een franchisenemer wordt letterlijk groter door het gegeven dat hij ook aandeelhouder is van de formule.

Meer groei vermogen door klanten!

Van klanten, fans maken van fans, ambassadeurs maken en ze dan de mogelijkheid geven om te investeren in de franchiseorganisatie, of bij een franchisenemer.
Een deel van de waarde van de organisatie zet je in om eigen vermogen op te halen door de verkoop van die aandelen.

En NEE dat levert je geen lastige aandeelhouders op, dat kun je prima zorgvuldig regelen op het Eyevestor platform.

Wanneer je enthousiaste klanten de mogelijkheid geeft om in de groei van de franchiseformule te investeren levert dit je en eigen vermogen en ongetwijfeld een groei van de omzet op. Aandeelhouders zullen dan nog meer jouw formule of locatie onder de aandacht brengen bij familie & vrienden.

Het Eyevestor platform is een totaaloplossing met geavanceerde tools om Groei Vermogen te realiseren en om aandeelhouders en stakeholders interactief te betrekken en de organisatie tot waarde te laten komen.

Hoe start je met Sharefunding

We bespreken graag met je welke vragen je hebt over het financieren via een aandelen constructie. 

Het is een interesant proces, waar het nadenken over de waarde van je formule, of het concept of het groeiplan wat je hebt belangrijk is. 

Daarnaast zullen we ook juridische zaken bespreken als het gaat om de huidige en benodigde strucntuur van de formule of onderneming. 

Wanneer je een keuze hebt gemaakt om financiering op basis van de waarde van de onderneming in te gaan zetten. Werken we een plan uit, waarbij een expert business consultant van Eyevestor ook aan wezig kan zijn of zo nodig de procedure verder uitvoert. 

You take the 1st step yourself,

then we do it together!